Maakindustrie Nieuws

Regelingen voor werktijden in de CAO Metalektro: Een overzicht

Regelingen voor werktijden in de CAO Metalektro: Een overzicht
3:12

Tech2B - CAO Metalektro Werktijden

In de CAO Metalektro zijn de werktijden zorgvuldig geregeld om te zorgen voor een evenwichtige werk-privébalans, terwijl tegelijkertijd de bedrijfsvoering wordt ondersteund. Dit artikel belicht de belangrijkste bepalingen rondom dienstroosters, werkweken, ploegen- en continudiensten, consignatiedienst, en overwerk.

Dienstroosters

Het Vaststellen van Dienstroosters

De werkgever stelt het dienstrooster vast in overleg met de werknemer, met een kennisgevingstermijn van minstens 14 dagen. Er wordt gestreefd naar werktijden die zoveel mogelijk tussen 07.00 uur en 19.00 uur liggen, waarbij werken op feestdagen en in het weekend zoveel mogelijk wordt vermeden.

Uitgangspunten

Belangrijke principes omvatten het vermijden van werk op erkende feestdagen en het beperken van de start- en eindtijden binnen redelijke grenzen.

Overleg met de Vakbonden

Voor het uitbreiden van de arbeidsduur per dag tot meer dan 8,5 uur of het invoeren van een werktijdregeling die afwijkt van standaardnormen, is overleg met de vakbonden vereist.

Tijdelijke Vierdaagse Werkweek

Werknemers met een voltijds dienstverband kunnen tijdelijk overstappen op een vierdaagse werkweek door het inzetten van beschikbare vrije uren. Deze flexibiliteit wordt mogelijk gemaakt in goed overleg tussen werkgever en werknemer.

Ploegen- en Continudienst

Ploegendienst

Het instellen van een nieuwe ploegendienst vereist de instemming van de vakbonden. Werknemers zijn in principe verplicht in ploegendienst te werken, met uitzonderingen voor werknemers ouder dan 55 jaar of die om gezondheidsredenen niet in ploegen kunnen werken.

Continuarbeid

Voor continuarbeid (meer dan drie ploegen) wordt de werktijdregeling in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld.

Consignatiedienst

Het invoeren van een consignatiedienst gaat gepaard met het opstellen van een specifieke regeling, inclusief afspraken over vergoedingen en rusttijden na werkzaamheden tijdens de consignatieperiode.

Overwerk

Basisprincipes

Werknemers zijn niet verplicht tot overwerk, behalve in geval van calamiteiten, met duidelijke beperkingen om de belasting van overwerk te minimaliseren. Bijzondere aandacht wordt besteed aan werknemers ouder dan 56 jaar en aan religieuze rust- en feestdagen.

Compensatie en Overleg

Na overwerk heeft de werknemer recht op voldoende rust, waarbij overwerk zoveel mogelijk wordt beperkt en in overleg met de vakbonden plaatsvindt indien nodig.

Conclusie

De CAO Metalektro biedt een uitgebreid kader voor het reguleren van werktijden, met oog voor zowel de operationele behoeften van bedrijven als de persoonlijke omstandigheden van werknemers. Door een balans te vinden tussen flexibiliteit en zekerheid, streeft de CAO naar een werkomgeving waarin zowel werkgevers als werknemers zich ondersteund voelen.

Voor meer specifieke informatie en de meest recente updates, bezoek de website van de Metalektro CAO en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Dit zal zorgen voor een volledig begrip en optimaal gebruik van de voordelen die de CAO biedt.

Nog geen reacties

Laat ons weten wat je denkt