Maakindustrie Nieuws

Nog geen zicht op nieuwe cao-onderhandelingen

Nog geen zicht op nieuwe cao-onderhandelingen
3:12

CAO onderhandeling afgebroken Metaal en Techniek-1

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf, onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek, zitten nog steeds muurvast. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de onderhandelingen vlot te trekken, maar er is nog geen zicht op een doorbraak. Werkgevers hebben de contouren geschetst van een nieuwe cao, maar de vakbonden zijn nog niet terug aan de formele onderhandelingstafel. In dit artikel bespreken we de huidige status van de cao-onderhandelingen, de gevolgen van de stagnerende gesprekken, en de acties die vakbonden hebben aangekondigd.

Status van de Cao-onderhandelingen

Achtergrond van de Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen voor het Metaalbewerkingsbedrijf begonnen in februari 2024. Het doel was om een raam-cao te sluiten die zou gelden voor diverse subsectoren binnen de Metaal en Techniek, zoals installatiesector, carrosseriebedrijven, isolatiebedrijven, en de goud- en zilvernijverheid. Deze sector omvat meer dan 27.000 ondernemingen en 300.000 werknemers.

Huidige Stand van Zaken

Tot half april 2024 zijn er vier onderhandelingsrondes geweest, maar deze hebben niet geleid tot een akkoord. De posities van werkgevers en vakbonden liggen te ver uit elkaar. Werkgevers willen met vakbonden in gesprek blijven, maar zien weinig kans op een snelle doorbraak.


Acties en Stakingen

Lopende Acties

Door het vastlopen van de cao-onderhandelingen hebben vakbonden in verschillende regio’s actiegevoerd. Stakingen en protestacties zijn aangekondigd en inmiddels uitgevoerd in onder andere Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, en Limburg. Deze acties zullen doorgaan totdat er een acceptabele cao is afgesloten.

Toekomstige Acties

De vakbonden hebben aangekondigd dat er meer stakingen zullen volgen. Dit zijn 24-uurs stakingen waarbij werknemers uit diverse bedrijven, zoals SPIE, Equans en Eekels Technology, de werkvloer verlaten om hun ontevredenheid te uiten.


Hulp en Ondersteuning bij Stakingen

Stakingsnotitie 2024

Voor werkgevers is er door de afdeling Sociaaljuridisch van de Koninklijke Metaalunie een ‘Stakingsnotitie 2024’ opgesteld. Deze notitie is beschikbaar na inloggen en biedt hulp en richtlijnen voor werkgevers die geconfronteerd worden met stakingen.

Communicatie Leidraad

Daarnaast is er een leidraaddocument opgesteld dat werkgevers kan helpen bij de communicatie richting hun medewerkers tijdens deze stakingsperiode. Dit document biedt praktische adviezen en tips om effectief te communiceren en eventuele misverstanden te voorkomen.


Voorstellen van Werkgevers en Vakbonden

Vergelijkingstabel

Om inzicht te geven in de verschillen tussen de voorstellen van werkgevers en vakbonden, is er een handige vergelijkingstabel beschikbaar gesteld. Deze tabel zet de belangrijkste punten op een rij, zodat duidelijk wordt waar de meningsverschillen liggen.

Bekijk de vergelijkingstabel.

Belangrijkste Geschilpunten

De grootste knelpunten in de onderhandelingen zijn de looneisen, de zwaarwerk-regeling, en het generatiepact. Vakbonden zijn teleurgesteld over de geringe bereidheid van werkgevers om tegemoet te komen aan deze eisen.


Gevolgen van het Verstrijken van de Cao

Proeftijd

Een belangrijk gevolg van het verstrijken van de huidige cao op 31 maart 2024 is de verandering in de afspraken rondom de proeftijd. Voor contracten langer dan zes maanden kan nu slechts een proeftijd van een maand worden afgesproken, terwijl dit voorheen twee maanden was. Voor kortere contracten blijft het zo dat er geen proeftijd kan worden overeengekomen.

Arbeidsovereenkomsten

Bij arbeidsovereenkomsten van twee jaar of langer, of onbepaalde tijd, kan nog steeds een proeftijd van twee maanden worden afgesproken. Deze wijzigingen hebben direct invloed op nieuwe arbeidsovereenkomsten die werkgevers afsluiten.


Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Status van de RVU

De RVU voor de Metaal en Techniek sector trad in werking op 1 januari 2023 en is bedoeld voor oudere werknemers die eerder willen stoppen met werken vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd. Momenteel is er geen budget beschikbaar voor nieuwe uitkeringen, waardoor ingediende aanvragen op een wachtlijst komen te staan.

Behandeling van Aanvragen

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld zodra er weer budget beschikbaar is. Alleen volledig ingevulde en aan alle voorwaarden voldoend aanvragen worden op de wachtlijst geplaatst.


Reacties van de Betrokken Partijen

Vakbonden

FNV cao-onderhandelaar Peter Reniers geeft aan dat de vakbonden teleurgesteld zijn in de opstelling van de werkgevers. Hij benadrukt dat er fors is ingeleverd op koopkracht en dat een sterke nieuwe cao nodig is om de uitdagingen van de toekomst, zoals energietransitie en digitalisering, aan te kunnen gaan.

Werkgevers

Ron Follon, onderhandelaar voor de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), roept de vakbonden op terug te keren naar de onderhandelingstafel. Hij stelt dat stakingen niet bijdragen aan het bereiken van nieuwe cao’s en dat verdere besprekingen noodzakelijk zijn om tot een oplossing te komen.

 

 

Nog geen reacties

Laat ons weten wat je denkt