Maakindustrie Nieuws

Nieuwe CAO in Metalektro: Belangrijke winsten voor werknemers

Nieuwe CAO in Metalektro: Belangrijke winsten voor werknemers
4:49

cao elektro

Na intensieve onderhandelingen heeft FNV Metaal, samen met andere vakbonden, een nieuw onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Metalektro. Deze overeenkomst, afgesloten met de werkgeversvereniging FME, markeert een significante vooruitgang voor werknemers in de grootmetaalsector. De nieuwe cao omvat een totale loonsverhoging van 9% over de looptijd van de overeenkomst en de voortzetting van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU).

Details van de loonsverhoging

De loonsverhoging zal gefaseerd worden ingevoerd:

  • Een verhoging van 2,75% per 1 juni 2024,
  • Gevolgd door 3,25% per 1 januari 2025,
  • En een laatste verhoging van 3% per 1 juni 2025.

Deze stapsgewijze toename in loon benadrukt de inzet van zowel werkgevers als vakbonden om de koopkracht van werknemers te verbeteren, ondanks economische onzekerheden.

Voortzetting en afbouw van RVU en andere regelingen

De bestaande RVU-regeling, die werknemers de mogelijkheid biedt eerder te stoppen met werken, wordt voortgezet tot eind 2025, met een perspectief op verlenging tot 2031, afhankelijk van fiscale regelgeving. Daarnaast zal de tijdelijk verhoogde bijdrage van de werkgever in de pensioenpremie van de werknemers afgebouwd worden tot het einde van 2024.

Leven lang ontwikkelen

Een centraal thema binnen de nieuwe cao is het bevorderen van continue persoonlijke en professionele ontwikkeling. De 'Leven Lang Ontwikkelen'-agenda streeft ernaar een cultuur van levenslang leren te creëren, essentieel voor zowel werknemers als de concurrentiepositie van de sector.

Vergroening van de sector

De nieuwe cao bevat ook afspraken over vergroening, zowel op de werkvloer als op bedrijfsniveau. Deze afspraken onderstrepen het belang van duurzaamheid binnen de sector en de ambitie om een leidende rol te spelen in milieubewustzijn en actie.

Sociaal-Economische impact van de CAO

Met ongeveer 170,000 werknemers en 1,100 bedrijven is de grootmetaalsector een cruciale spil in de Nederlandse industrie. Bedrijven zoals ASML, DAF, Scania en VDL, die onder deze cao vallen, zullen direct profiteren van de verbeterde arbeidsvoorwaarden, wat op zijn beurt de sector als geheel ten goede komt.

Uitdagingen en toekomstperspectieven

Hoewel de nieuwe cao veel positieve ontwikkelingen belooft, blijven er uitdagingen. De integratie van de Basis-cao en de HP-cao, die reeds in onderzoek is, zal voortgezet worden om uniformiteit en rechtvaardigheid in arbeidsvoorwaarden te waarborgen. Ook zal de aanpak van zwaar werk, een belangrijk punt voor veel werknemers in de sector, landelijk verder uitgediept moeten worden.

Conclusie

Het nieuwe cao-akkoord voor de Metalektro is een belangrijke stap voorwaarts voor zowel werknemers als werkgevers. Het biedt niet alleen verbeterde financiële voorwaarden en zekerheden, maar legt ook de basis voor duurzame ontwikkeling en samenwerking binnen de sector. Terwijl de vakbonden het akkoord met vertrouwen aan hun leden voorleggen, blijft de hoop bestaan dat dit een nieuwe standaard zet voor arbeidsvoorwaarden in vergelijkbare sectoren.

 

 

Nog geen reacties

Laat ons weten wat je denkt