Maakindustrie Nieuws

Eerste 28 miljoen euro voor Overijsselse economie

Eerste 28 miljoen euro voor Overijsselse economie
3:12

fme paper - tech2b

De wereld is in beweging, en economische vooruitzichten zijn onzeker. Of het nou gaat om de oorlog in Oekraïne, zorgen over tekorten aan elektriciteit, water en grondstoffen, de krappe arbeidsmarkt of de stikstofcrisis, deze veranderingen raken ook Overijssel. Daarom komt de provincie Overijssel met een eerste pakket van 28 miljoen euro aan investeringen in de regionale economie. Deze investering is noodzakelijk om de samenleving en leefbaarheid in de provincie te waarborgen.

Economische context van Overijssel

Huidige economische uitdagingen

Overijssel staat, net als veel andere regio's, voor diverse economische uitdagingen. Wereldwijde gebeurtenissen zoals de oorlog in Oekraïne, en zorgen over tekorten aan elektriciteit, water en grondstoffen, beïnvloeden de regionale economie. Daarnaast kampt de provincie met een krappe arbeidsmarkt en de stikstofcrisis.

Invloed van wereldwijde gebeurtenissen

De impact van mondiale kwesties op Overijssel is significant. Bedrijven in de regio moeten zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden om te overleven en te groeien. Daarom heeft de provincie besloten om proactief te investeren in de lokale economie, met een focus op duurzaamheid en innovatie.


Investeringen in het MKB

Ondersteuning voor MKB

De provincie Overijssel investeert onder meer in ruimte voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze bedrijven vormen de ruggengraat van de regionale economie en hebben extra ondersteuning nodig om te kunnen groeien en innoveren.

Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn een belangrijk onderdeel van het MKB in Overijssel. De provincie erkent het belang van deze ondernemingen en investeert in hun toekomst door hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van duurzame bedrijfsmodellen.

Circulaire economie

Overijssel zet sterk in op de circulaire economie. Dit houdt in dat grondstoffen worden hergebruikt en afval wordt geminimaliseerd. De provincie investeert in initiatieven die bedrijven helpen om circulair te werken, wat bijdraagt aan een duurzame toekomst.


Duurzaamheid en Toekomstbestendige Werklocaties

Circulaire economie

De provincie Overijssel heeft als doel om de economie in 2050 volledig circulair te maken. Dit betekent dat grondstoffen optimaal worden hergebruikt en afval tot een minimum wordt beperkt.

Hergebruik van grondstoffen

Er wordt 4 miljoen euro geïnvesteerd in toekomstbestendige werklocaties waar hergebruik van grondstoffen centraal staat. Bedrijventerreinen worden uitgerust met nieuwe voorzieningen voor energie en water, wat bijdraagt aan een duurzame werkomgeving.

Energie- en waterinnovaties

Energie- en waterinnovaties zijn cruciaal voor een duurzame toekomst. De provincie stimuleert bedrijven om te investeren in groene energie en efficiënte watergebruikstechnologieën, wat leidt tot een vermindering van de ecologische voetafdruk.


Digitalisering en Innovatie

Belang van technologische vernieuwingen

Digitalisering, innovatie en technologische vernieuwingen worden steeds belangrijker in de hedendaagse economie. Deze ontwikkelingen helpen bedrijven om efficiënter en duurzamer te werken.

Subsidies en ondersteuning

De provincie Overijssel trekt 2 miljoen euro uit om ondernemers te ondersteunen bij digitalisering en innovatie. Dit omvat subsidies voor technologische vernieuwingen en ondersteuning bij de implementatie van nieuwe technologieën.


Onderwijs en Vakmanschap

Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven

Een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is cruciaal voor de economische groei van de regio. De provincie investeert in initiatieven die studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt en bedrijven voorzien van goed opgeleide medewerkers.

Behoud en aantrekken van talent

Overijssel wil talent behouden en aantrekken door te investeren in onderwijs en vakmanschap. Deskundige vakmensen zijn essentieel voor de bouw van voldoende woningen, de energietransitie en het behoud van de maakindustrie.

Deskundige vakmensen

Vakmanschap wordt steeds belangrijker in een snel veranderende arbeidsmarkt. De provincie erkent dit en investeert in het behoud en de ontwikkeling van vakmanschap om te zorgen voor een sterke en duurzame economie.


Gezondheid en Leefbaarheid

Duurzame leefomgeving

Een duurzame leefomgeving is essentieel voor de gezondheid en welzijn van de inwoners. De provincie Overijssel investeert in initiatieven die bijdragen aan een gezonde en leefbare omgeving.

Gezondheidsinitiatieven

Gezondheid is een belangrijk aspect van de regionale economie. De provincie ondersteunt projecten die bijdragen aan een betere gezondheid van de inwoners, zoals gezondheidsprogramma's en sportinitiatieven.

Waardering voor werk

Werk moet niet alleen passend zijn, maar ook gewaardeerd worden. De provincie investeert in programma's die zorgen voor passend en gewaardeerd werk voor iedereen, wat bijdraagt aan een gelukkige en gezonde samenleving.


Programma’s voor Specifieke Sectoren

Vrijetijdssector

Later dit jaar volgen specifieke programma’s voor de vrijetijdssector. Deze sector speelt een belangrijke rol in de economie van Overijssel en krijgt extra ondersteuning om te groeien en innoveren.

Detailhandel

Ook de detailhandel krijgt aandacht in de investeringsplannen van de provincie. Initiatieven om deze sector te versterken worden later dit jaar gepresenteerd, wat bijdraagt aan een levendige en diverse regionale economie.


Conclusie

De investeringen van 28 miljoen euro door de provincie Overijssel markeren een belangrijke stap naar een toekomstbestendige en duurzame regionale economie. Door te investeren in het MKB, duurzaamheid, innovatie, en onderwijs, creëert de provincie een sterke basis voor economische groei en leefbaarheid. Deze investeringen zullen een langdurige impact hebben op de economie van Overijssel en bijdragen aan een betere toekomst voor alle inwoners.

Ga naar de van provincie Overijssel website voor meer informatie

 

Veelgestelde Vragen (FAQ's)

Waarom investeert Overijssel 28 miljoen euro in de regionale economie?

De investeringen zijn bedoeld om de regionale economie te versterken en toekomstbestendig te maken, met een focus op duurzaamheid, innovatie en vakmanschap.

Hoe worden de investeringen verdeeld?

De fondsen worden verdeeld over verschillende sectoren, waaronder het MKB, circulaire economie, digitalisering, en onderwijs.

Wat is het doel van de circulaire economie in Overijssel?

Het doel is om in 2050 een volledig circulaire economie te bereiken, waarbij grondstoffen optimaal worden hergebruikt en afval wordt geminimaliseerd.

Hoe ondersteunt de provincie digitalisering en innovatie?

De provincie trekt 2 miljoen euro uit om ondernemers te ondersteunen bij digitalisering en technologische vernieuwingen door middel van subsidies en andere initiatieven.

Welke rol speelt onderwijs in de economische plannen van Overijssel?

Onderwijs speelt een cruciale rol in het voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt en het voorzien van bedrijven van goed opgeleide medewerkers. De provincie investeert in initiatieven die de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren.

Wat zijn toekomstbestendige werklocaties?

Toekomstbestendige werklocaties zijn bedrijventerreinen die zijn uitgerust met voorzieningen voor het hergebruik van grondstoffen, en energie- en waterinnovaties, waardoor ze duurzamer en aantrekkelijker worden voor bedrijven.

Back to top

 

Nog geen reacties

Laat ons weten wat je denkt